Simulaatiot

Tule harjoittelemaan kriittisten potilaiden akuuttihoitoa moniammatillisissa tiimeissä!

Kokoamme mahdollisimman monipuolisia ryhmiä, jotka saavat suoriutua realistisista ja haastavista potilastapauksista. Potilastapaukset on laadittu kokeneiden ensihoidon simulaatio-ohjaajien sekä akuuttilääketieteen ammattilaisten kanssa yhteistyössä. Laitteiden käytössä opastetaan, tärkeintä on päästä harjoittelemaan tiimityöskentelyä ja ei-teknisiä taitoja moniammatillisessa ryhmässä. Lopuksi puramme debriefingissä käydyt potilastapaukset ja etsimme yhdessä oppimisen helmiä. Tule mukaan haastamaan itsesi ja heittäydy simulaation vietäväksi!

Simulaatiotiloina toimivat Tays:n Taitokeskuksen moniammatilliset simulaatioluokat. (Taitokeskus)